Reklamační řád

Reklamace vyřizujeme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.  

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud : 

  • SIM karta byla aktivována


Upozornění: 
V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.


Postup při reklamaci :

Informujte nás o reklamaci pomocí našeho formuláře nebo e-mailem.

Upozornění:

oznámení o závadách musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. 
Ve všech případech je třeba předložit doklad o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. 

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.